Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Strona internetowa działająca pod adresem www.hms-assistance.com jest własnością HMS Assistance S.A. z siedzibą w Gdyni 81-395 ul. Władysława IV nr 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000701746, posiadająca REGON: 368641290, NIP: 5862324364.

Bezpieczeństwo danych

HMS Assistance S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych osobowych Użytkownikom strony. Wszelkie dane Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technik, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, zasadami poufności i wymaganiami bezpieczeństwa. Stosujmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika witryny jest HMS Assistance S.A. z siedzibą w Gdyni 81-395 ul. Władysława IV nr 43, która przetwarza dane w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z jej funkcjonalności oraz w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o przepisy ustawy o prawach pacjenta oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy. Dotyczy to takich informacji jak:

HMS Assistance może udostępnić dane osobowe Użytkownika Partnerowi Medycznemu, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych” oraz art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którym: „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych”. Druga podstawa znajduje zastosowanie jeżeli informacje zgromadzone w module zdrowotnym będą stanowiły elementy dokumentacji medycznej. Po przekazaniu administratorem danych osobowych Użytkownika staje się Partner Medyczny. Przekazanie danych możliwe jest za zgodą Użytkownika tym Partnerom Medycznym, u których Użytkownik planuje zrealizować Wizytę.

HMS Assistance informuje, że podawanie danych osobowych za pośrednictwem witryny jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania, w jakim są podawane. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, a w przypadku wyrażenia zgody – prawo do jej cofnięcia w każdym czasie.

Pliki Cookies

Strona internetowa HMS Assistance może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z witryny. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

W czym możemy Ci pomóc?

BIURA HMS ASSISTANCE

HMS ASSISTANCE CANADA
 • HMS ASSISTANCE GERMANY
  HMS ASSISTANCE POLAND
  HMS ASSISTANCE UNITED KINGDOM

  KORESPONDENCI

  Nasi korespondenci dostępni są także w poniższych lokalizacjach:

  Oslo, Stockholm, Rotterdam, Manila, Panama, Singapore, Liberia, Antwerp, Vanuatu.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  CENTRUM LOGISTYCZNE
  EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA

  NIP: 5862324364, REGON 368641290, KRS 0000701746